Οι καταναλωτές στο επίκεντρο της El Sabor / Consumers in the center of El Sabor’s attention

GR: Η El Sabor παρακολουθεί συνεχώς την συμπεριφορά των καταναλωτών της ώστε να γνωρίζει τις προτιμήσεις τους.

Η εταιρία συχνά εμπλουτίζει την αγορά με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, γεύσεων ή παραλλαγές των ήδη υπαρχόντων.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων της El Sabor περιλαμβάνουν:

Επαγγελματική εστίαση

Εκτός από τη λιανική αγορά, η El Sabor κατασκευάζει και συσκευάζει τα προϊόντα της και για τον τομέα της μαζικής εστίασης (κινηματογράφους, ξενοδοχεία, catering, μπαρ κ.λπ.).

Με μεγέθη και συσκευασίες που ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των τύπων επιχειρήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γιατί… κάθε στιγμή είναι στιγμή για El Sabor!


EN:  El Sabor constantly watches the behavior of its consumers in order to understand their preferences.

The company frequently enriches market with the launch of new products, flavors or variations of the existing ones.

El Sabor’s main product categories include:

 Foodservice sector

Apart from its retail orientation, El Sabor manufactures and packages its products also for the Foodservice sector (cinemas, hotels, catering, bars etc).

In sizes and packaging that satisfy the needs of all type of business in the best possible way.

Because… any time is time for El Sabor!