Company

Η EL-SABOR ξεκινά τη λειτουργία της το 1992 ως η πρώτη παραγωγική μονάδα nacho chips στην Ελλάδα. Σήμερα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της παραμένοντας η μοναδική παραγωγική εταιρία στο είδος της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Νότιο-ανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του τελευταίου επενδυτικού πλάνου της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται οι νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 5.000 τετραγωνικών μέτρων στην βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, καθώς και η ανάπτυξη και επέκταση της ήδη υπάρχουσας σειράς προϊόντων της.

Το πιστοποιημένο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής, σε συνδυασμό με την σύγχρονη, υψηλών προδιαγραφών υλικοτεχνική υποδομή και το ικανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία και εξέλιξη της.

Στόχος μας είναι να συνοδεύουμε και να δίνουμε ‘‘γεύση –sabor-’’ στις ευχάριστες στιγμές της ζωής.

Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται σε ποίκιλλες πρωτοποριακές συσκευασίες – ατομικές, οικογενειακές και Party size, κατάλληλες για τους retailers. Με τις ίδιες γεύσεις η εταιρία είναι παρούσα και στο χώρο της εστίασης με αντίστοιχες συσκευασίες που απευθύνονται στους επαγγελματίες του χώρου.

Η μακροχρόνια ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά και η βαθιά εμπειρία και γνώση του χώρου, έχουν συμβάλλει στην σταδιακή ανάπτυξη μιας σημαντικής εξαγωγικής δραστηριότητας σε αρκετές χώρες παγκοσμίως.

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας είναι η συνεχής αναζήτηση νέων γεύσεων και προϊόντων στην καλύτερη ποιότητα και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

EL SABOR was established in 1992 as the first tortilla chips plant in Greece and it still remains the only factory of its kind in south Eastern Europe.

El Sabor is operating in the industrial area of Inofita, with new buildings and warehouses of 5000 square meters, located in the company’s privately owned land.

The company’s modern and fully equipped facilities, in combination with the certified production process, and the dynamic human factor have greatly contributed to the growth and development of El Sabor.

Nacho chips, dips and wraps are available in different size innovative packagings which are divided to individual, family or party size, suitable for the retailers. With the same flavours, El Sabor is also present in foodservice section with packagings suitable for catering professionals.

The company’s long-standing leading presence in the Greek food market and its in-depth knowledge have contributed to expanding abroad during the last three years and to currently export its products in 20 countries around the world.

Our aim is to invest in enhancing our range with new flavours and satisfy the needs of every customer, by offering the best quality in the most competitive prices.

EL SABOR, premiere industrie a produire des tortilla chips en Grece, nait en 1992. A ce jour, elle demeure la seule unite de ce genre dans toute l’Europe du Sud-Est.

EL SABOR est basee dans la zone industrielle d’Inofita, sur une surface de 5.000 metres carres de sa propriete qui abritent les nouveaux batiments et les entrepots.

Les installations modernes de la societe et son equipement complet allies a ses process productifs certifies et au dynamisme de ses ressources humaines sont a la base de sa croissance et de son essor.

Le but fondamental de la societe est d’etre pres du client final avec des produits specialement concus pour accompagner agreablement ses meilleurs moments.

Les nacho chips, les dips et les wraps sont disponibles dans des conditionnements innovants se declinant en plusieurs sachets, individuel, famille ou party, parfaitement adaptes aux besoins des detaillants. EL SABOR offre les memes saveurs a la filiere restauration avec des conditionnements adaptes aux professionnels du catering.

La longue presence de la societe sur le marche grec de l’alimentation et sa profonde connaissance du secteur ont contribue a son expansion a l’etranger au cours des trois dernieres annees et a ses activites d’exportation dans 20 pays du monde.

Nos investissements visent a renforcer notre marque avec de nouvelles saveurs pour repondre aux besoins de chaque client et a offrir la meilleure qualite au meilleur prix.

EL SABOR wurde 1992 gegrundet; damals war es die erste Fertigungsanlage fur Tortillachips in Griechenland und ist bis heute die einzige Anlage ihrer Art in Sudosteuropa.

Die Anlage von El Sabor liegt im Industriegebiet von Inofita und verfugt uber neu errichtete Gebaude und Lagerraume mit einer Gesamtflache von uber 5000 Quadratmetern, alles errichtet auf Firmen eigenem Gelande.

Die ultramodernen Fabrikanlagen sind auf dem aktuellen technologischen Stand, und haben, in Verbindung mit einem zertifizierten Fertigungsprozess sowie einem dynamischen Personalfaktor zu einem wesentlichen Aufschwung bzw. einer rasanten Entwicklung von El Sabor beigetragen. Das Hauptanliegen der Gesellschaft ist der Kontakt zum Kunden bzw. die Nahe zum Produktkonsumenten; dies erfolgt uber Produkte, die eigens als Lebensbegleiterprodukte in frohlichen Zeiten konzipiert sind. Nacho chips, dips und wraps sind in verschiedenen Gro?en und innovativen Verpackungen erhaltlich, d.h. in Einzel – , Mehrfach – oder Familienpackungen, ganz nach den jeweiligen Bedurfnissen der Kaufer. Mit denselben Geschmacksrichtungen ist El Saborauch in der Lebensmittelabteilung fur den professionellen Gastronomiebedarf mit entsprechend grossen Packungen vertreten.

Die langjahrige Fuhrerposition unseres Unternehmens auf dem griechischen Lebensmittelmarkt sowie die tiefe Kenntnis der entsprechenden Sparte haben wahrend der letzten drei Jahre wesentlich zur Expandierung des Unternehmens im Ausland und zum derzeitigen Exportvolumens der Produkte in weltweit mehr als 20 Lander beigetragen. Unser Ziel ist es mit neuen Geschmacksrichtungen in die Erweiterung und die Optimierung unserer Produktpalette zu investieren, um den Anspruchen und Vorlieben unserer Kunden weiterhin gerechter zu werden, dabei keinerlei Abstriche von der Qualitat zu machen, sondern weiterhin die beste Qualitat im besten Preis – Leistungsverhaltnis anzubieten.

Certificates